fbpx

Sinä olet coaching – ratkaisukeskeistä valmennusta sinua varten

Tämä on yrityksen Sinä olet coaching EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)  mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.11.2021.  

1. Rekisterinpitäjä 

Sinä olet coaching, Jalustinkatu 2 c 26, 20880 Turku

email: sini@sinaolet.fi

Y-tunnus 3219642-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Sini Koskinen, sini@sinaolet.fi, p. 0445738893

3. Rekisterin nimi 

Yrityksellä on kaksi eri rekisteriä. 

Markkinointirekisteri sekä asiakasrekisteri.  

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena 

– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, jäsenyys). 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.  

5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakasrekisteri on rekisteri valmennuspalveluiden asiakkaista. Asiakasrekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkaalta varauksen yhteydessä.

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero,  sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, maksu-/laskutustiedot,  muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Asiakastiedot poistetaan vuosi asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Markkinointirekisterinä toimii sähköpostilista. Rekisteriin kerätään henkilön etunimi ja  sähköpostiosoite. Asiakas rekisteröityy itse markkinointirekisteriin tilatessaan uutiskirjeen tai ladatessaan jonkin ilmaisen tuotteen, ja luovuttaessaan tällöin nimensä ja sähköpostiosoitteensa rekisteriin. Asiakas voi poistaa tietonsa rekisteristä  milloin tahansa itse jokaisessa sähköpostissa mukana olevan linkin kautta. Tietoja ei  luovuteta kolmansille osapuolille. Markkinointirekisteriin kerättyjä tietoja käytetään yrityksen markkinoinnissa. Markkinointirekisteri kerätään Active Campaign -ohjelman kautta. 

Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä  viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,  asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

8. Evästeet

Käytämme sivustolla evästeitä (”cookies”) saadakseen tietoa sivuston toiminnasta ja sivuston käyttäjän toiminnasta Google Analyticsin avulla. Lue lisää: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

Sinulla on oikeus kieltää evästeiden käyttö oman selaimesi avulla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät  tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,  niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja  muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti  ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

Paperisia rekisteritietoja säilytetään paikassa, johon on pääsy vain  asiaan kuuluvilla henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja  vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö  tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön  esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen  poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn  rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa  (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).